skip to Main Content

Etkili Konuşma, Diksiyon, Öfke Kontrolü ve Stres Yönetimi

Yöneticiler için Etkili Konuşma, Diksiyon, Öfke Kontrolü ve Stres Yönetimi

Programın Amacı:

Bu eğitimde, stresin ne olduğu, kaynağı ve etkilerini tespit etmenin yanı sıra iş ve özel hayatımızda kaliteli bir yaşam ve başarı için streste başa çıkma stratejilerinin aktarılması amaçlanmıştır. Kişinin kendini daha iyi tanıması, stresin yol açtığı sebep ve sonuçları öğrenebilmesi, stresi kontrol altına almanın faydalarını bilmesi, stresten uzak kalma yöntemlerini kullanmaya yönelik teknik ve uygulamalardan oluşan bir eğitimdir.

Ayrıca etkili konuşma ve başlangıç diksiyon eğitimi de Türkçeyi akıcı, anlaşılır, Türkçe kurallarına uygun ve etkili bir şekilde kendilerini ifade edebilmelerini, topluluk önünde konuşurken kaygılarını kontrol edebilmelerini, tüm sesleri doğru ve güzel söyleyebilmelerini ve beden dili ile doğru ve etkili mesajlar verebilmelerini sağlamaktır.

Programın Kazanımları:

Bireylere mesleki ve kişisel gelişimlerinde katkı sağlamayı amaçlayan bir eğitim programıdır.

Eğitimin İçeriği

• Stres ’in ABC si ve Biyokimyası
• Yaşam sevinci ve Sağlıklı Yaşam
• Stres Bağışıklık Sistemi
• Stres Kaynakları
• Kişisel ve Kurumsal Stres Yönetimi
• Kurumsal Dayanışmanın Strese olumlu etkisi
• Stres Belirtileri
• Kronik –Akut stres nedir?
• Stres Sebepleri
• Stresin Etki ve Sonuçları
• Stresin Olumlu ve Olumsuz Etkileri
• Optimum Stres Düzeyi yakalama
• Gerilim ve Çatışma Sinyalleri
• Stresin Olumsuz etkileri ile Başa Çıkma Yöntemleri
• Stres ile Baş etmeyi zorlaştıran karakter ve kişilik özellikleri
• Stres kaynaklı psikosomatik sorun ve hastalıklar
• Özgüven Çalışması
• Kazanma ve Kaybetme Psikolojisi
• Gerginlik, kaygı, sıkıntı ve öfke
• Stresi harekete geçirme teknikleri

• Koşulların dayattığı gerginlikler
• Gerçekte var olmayan sanal gerginlikler
• Bakış Açıları / Empati / Paradigmalar
• Rahatlama / Gevşeme Çalışmaları
• Zaman ve İlişkiler düzenlemenin strese olumlu etkisi
• Stres Önlemek için Çatışma Yönetimi
• Geçmişin sıkıntısı Geleceğin kaygısı
• Duygusal Güçlenme
• Öfke Kontrolü
• Strese Direnme Aşaması
• Streste Tükenme Aşama
• Etkin İletişim – Stres korelasyonu
• Stres Etkin İkna ve Müzakere ilintisi
• Çalışma Ortamında Stres
• Stresi önleyici etkili bir yaşam stili geliştirmek
• Stres Yönetiminde DKBY (Değiştir-Kabul Et-Boş ver-Yaşam Tarzını Yönet) Modeli

Diğer Kurumsal Eğitimler‘imizi de inceleyebilirsiniz.

Back To Top
WhatsApp chat