skip to Main Content

Sağlık Uygulama Tebliği ve SGK Mevzuat Eğitimi İçeriği:

  • Sosyal Güvenlik Kurumunun tanımı
  • Sosyal Güvenlik Kurumu Mevzuatı
  • Sosyal Güvenlik, Emeklilik, Yaş Sınırları, İş Güvenliği vb. Konular
  • SGK – Bağ Kur – Emekli Sandığı
  • Sağlık Uygulama Tebliğinin Esasları
  • Sağlık Yardımından yararlanma bilgileri
  • İş Kazaları
  • Hasta Hakları
  • Sağlık Hukuku

Eğitimi Kimler Alabilir:

Başta tüm Özel Sağlık Kuruluşları Yöneticileri, Anlaşmalı Kurumlar Bölümü Çalışanları, her türlü Firma – Kurum – Kuruluşlarda çalışan kişiler.     

Amaç ve Sonuç:

Modern ve gelişmiş devletlerde her birey Sosyal Güvenlik Çatısı altındadır. Ülkemizde daha önceleri çalışanlar; Sigorta, Bağ – Kur ve Emekli Sandığından birine tabi idiler. Bugün bu üç kuruluş SGK adı altında tek Sosyal Güvenlik Kuruluşuna dönüştürülmüştür.

Ülkenin her ferdinin Sosyal Güvenlik çatısı altında oluşu göz önünde tutularak fertlerin ve kurumların SGK ve SUT Uygulamalarını bilmesi artık bir zorunluluktur.

Kişilerin bu konularda bilgi sahibi olması; SGK ile ilgili her tür işlevde neyi nasıl yapacağını bilmesi ve haklarının ne olduğunu öğrenmesini sağlayacaktır.

SUT: Sağlık Uygulama Tebliği

Back To Top
WhatsApp chat