skip to Main Content

Siyasi İmaj, Kurumsal İletişim ve Kriz Yönetimi Eğitimi

PAKET EĞİTİMİ

Hedeflenen Katılımcılar

Siyaset alanında çalışmalarda bulunan ve bu çalışmaları sırasında karşı karşıya kalacakları farklı insan ve durumlar karşısında en uygun algıyı üretmek, olası kriz durumlarını doğru hamlelerle avantaja dönüştürmek ve en uygun siyasi kurumsal iletişim mesajlarını oluşturmak isteyen kişiler.

Eğitim sonrasında kazandırılacak beceriler.

 • İnsanlara verilmek istenilen algıyı üretmek ve bu algıyı sabit bir şekilde koruyabilmek.
 • Güçlü kişisel özelliklerin en etkin şekilde kullanılabilmesi
 • Farklı Siyasi durumlarda farklı psikolojik etkilerin tespit edilip kullanılabilmesi.
 • Kriz durumlarında psikolojik dengenin korunabilmesi ve çevre kontrolünün sağlanabilmesi
 • Kurumsal İletişim mesajlarının doğru şekilde üretilip aktarılabilmesi

Siyasi İmaj Eğitim Özeti

 • Siyasi Güven Algısı İmajı Oluşturmak
 • Partinizin genel imajının tespit edilmesi ve kişisel imajın buna göre düzenlenmesi
 • Kıyafetlerin insanlar üzerinde ürettiği psikolojik etkilerin kullanılması
 • Güven bozucu görsel imajların neler olduğu ve bunlardan nasıl kaçınılabileceği
 • Profesyonel imajın temelleri
 • Etkileyici dış görünüm Oluşturmak.
 • Farklı insan grupları için farklı algılar üretecek şekilde giyinmek
 • Psikolojik olarak en etkili renklerin kullanımı
 • Farklı durumlarda farklı renklerin seçilme teknikleri
 • Beden tipinize göre doğru algı oluşturmak
 • Aksesuarlar üzerinden psikolojik algı üretmek
 • Stratejik Beden Dili
 • Beden ve Konuşma Uyumu Sağlanması
 • Diğer insanların beden dilini okumak
 • Mükemmel beden duruşu
 • Toplu ortamlarda ve organizasyonlarda uygun beden dilinin kullanımı

Kriz Yönetimi Eğitimi

 • Kriz tanımının doğru yapılması. Olay ve Kriz arasındaki farkın doğru algılanması
 • Krizin oluşma safhasında doğru etki analizi yapılarak krizin olası psikolojik etkilerinin öngörülmesi
 • Krizin başlangıç safhasında kişisel ve organizasyonel görev tanımlarının etkin şekilde yapılması
 • Krizle mücadelede kullanılacak iletişim araçlarının doğru şekilde belirlenmesi. Bu araçların kullanım dozunun ayarlanması
 • Hızlı ve etkin karar verme teknikleri ve “Güven Algısının” oluşturulması
 • Görünür liderlik araçlarının kullanımı ve “otorite algısının” gerçek zamanlı olarak yerinde kullanımı.

Kurumsal İletişim Eğitimi

 • Sonuca Yönelik Kurumsal İletişim Teknikleri
 • Kurumsal İletişim Hedeflerinin belirlenmesi
 • İletişim Psikolojisi
 • İnsanları Motive edip harekete geçiren psikolojik faktörler.
 • Etkili Dinleme Becerileri
 • Kurumsal İletişimi Engelleyen Olumsuz Faktörlerin örneklendirilmesi
 • Beden Dilinin Kurumsal İletişimde kullanılması
 • Yazılı ve Görsel araçların kurumsal algı üretiminde etkileri
 • Duygusal Faktörlerin Kurumsal İletişime etkisi
 • Sunum ve Konuşmalarda Kurumsal Algının sürekliliğinin sağlanması.
Back To Top
WhatsApp chat