skip to Main Content

PROTOKOL VE NEZAKET EĞİTİMLERİ

İş hayatında resmi tören ve düzenlerde protokol öncelikleri, selamlaşma vb. kurallar ile iş hayatı ve sosyal hayatta uyulması gereken nezaket kuralları eğitimin konusunu oluşturmaktadır. Bir kişinin iş hayatındaki başarısında kişiliği ve bilgi ve becerisinin yanı sıra, protokol ve nezaket kuralları da etkili olmaktadır. Protokol kurallarını bilmek insana güven verir ve saygınlık kazandırır. Ayrıca, protokol ve nezaket kurallarına uyan bir kişi çevrede olumlu bir imaj ve etki de bırakmaktadır.

HEDEF

Protokol kuralları ve iş hayatında dikkat edilmesi gereken nezaket kuralları hakkında katılımcıların bilgi, beceri ve farkındalık düzeylerini geliştirmek.

İÇERİK

 • İş Hayatı ve Resmi Düzenlerde Protokol
 • Devlet Protokolü
 • Ankara’da ve Ankara Dışında Uygulanan Protokol Öncelikleri
 • Protokolde Diplomatlar ve Başkonsoloslar Arasındaki Öncelik
 • Resmi Törenler
 • Yabancı Ülkelerde Protokol Kuralları (ABD, Avrupa, Japonya ve Kuzey Afrika Ülkeleri)
 • Protokol Kurallarının, Modern Zaman Düzenleri ile Uyumu
 • İş Yaşamı ve Sosyal Hayatta Nezaket Kuralları
 • İş Hayatı ve Sosyal Yaşamda Yapılan Nezaket Hataları
 • Protokol, İş Ortamları ve Sosyal Ortamların Ayrımı, Bu Ortamlara Göre Giyim ve Davranışlar
 • Protokollerde ve İş Yaşamında Yazışmalar, Teşekkürler ve Hediye Takdimleri
 • Çalışanlar Arasında İlişkiler ve Nezaket Kuralları, Hitap Şekilleri
 • İş Hayatında Ast-Üst İlişkileri
 • İş Davetleri ve Hazırlık Süreçlerinde Protokol Kuralları
 • İş Yemeklerinde Masa Düzeni ve Nezaket Kuralları
 • Telefon Görüşmeleri, Resmi Konuşmalar ve Nezaket Kuralları
 • İş Görüşmeleri Kuralları
Back To Top
WhatsApp chat