skip to Main Content

İLK İMAJ, PROTOKOL VE SOSYAL DAVRANIŞ KURALLARI EĞİTİMİ

Eğitimin Amacı

Kurumsal temsilin en önemli boyutunu oluşturan “Protokol ve Soysal Davranış Kuralları” toplumsal kesimleri ve grupları birbirinden ayırma, hayatı kolaylaştırma, ilişkileri düzenleme işlevine sahiptir. Protokol, resmi ilişkilerde izlenecek yol, yöntem ve görgü kuralları anlamına gelir. Bu kurallara uyulması nezaket açısından gereklilik, protokol açısından zorunluluktur. Diğer taraftan, sosyal davranış kurallarının kanunlardan daha etkili bir yaptırım gücü vardır ki o güç insanlardaki beğenilme, sevilme, sayılma, itibar görme isteğidir. Protokol ve Sosyal Davranış Kuralları eğitiminin amacı, katılımcıların bu kurallar konusunda bilgi ve yetenek sahibi olmalarını sağlamak ve bu doğrultuda iş yaşamında fark edilen, tercih edilen ve yükselen bir çalışan olmanıza yardımcı olmaktır.

Eğitimin İçeriği

 • İlk imaj
 • İmajı belirleyen unsurların açılımı
 • Protokol Kavramının Önemi
 • Protokol Konuları ve Uygulama Alanları
 • Protokolde Temel Kurallar
 • Makam Protokolü
 • Hitap Şekilleri
 • Genel Telefon Adabı
 • Davet Protokolü
 • Kıyafet Protokolü ve Giyim Kuralları
 • Yemek Protokolü ve Yemek Kuralları
 • Resmi ve Sosyal Ortamlarda Konuşma Kuralları
 • Kamusal ve Sosyal Davranış Esasları (Hitap, Selamlama, Tanıma ve Tanıştırma, Tokalaşma, Hediye ve Çiçek Sunma/Kabul Etme, Genel Saygı ve Nezaket Kuralları)
Back To Top
WhatsApp chat