skip to Main Content

ÇOCUK VE GENÇLERİN SUBLİMİNAL (BİLİNÇALTI) YÖNLENDİRME TELKİNLERİNDEN KORUNMA TEKNİKLERİ EĞİTİMİ

İnsan beyninin telkine ve yönlendirilmeye en açık olduğu dönemler 0-16 yaş aralığıdır. Bu dönemde beynin preforental korteks dediğimiz bölgesi tam gelişmediğinden beynin eleştirel düşünce yetenekleri yetişkin bir insana göre çok daha zayıftır ve bazı durumlarda bu gelişim süreci yirmili yaşlara kadar devam eder. Bu durum sebebiyle yaşı küçük çocuklar ve gençlerin yanlış bilgilerle yönlendirilmeleri daha kolaydır. Buna ek olarak insanların öğrenme eylemlerinin en yoğun olduğu süreç gene bu erken yaşlar olduğu için çocuk ve gençlerin beyni aynı bir sünger misali kendilerine gelen her bilgiyi kolayca özümser.

Tüm bu sebeplerden dolayı bu yaş grubundaki çocuk ve gençlerin kötü niyetli telkinlere ama özellikle subliminal (bilinçaltı) telkinlere karşı korumaları çok düşüktür. 

Bilinçaltı telkinlerin gücü fark edilmez olmalarından ileri gelir. Beyin eleştirel olarak analiz edemediği verileri direkt olarak bilinçli düşüncesinin kapsamına alır. Buna örnek olarak bir çocuk veya genç belli türde zararlı bir besin maddesinin reklamlarından çok fazla etkilenmeyebilir ancak bu mesaj hiç şüphelenmeyeceği ve farkına varamayacağı şekilde izlediği bir çizgi film veya okuduğu bir kitabın içine yerleştirilirse etkilenme olayı artar. Bunun çok daha korkunç örnekleri son zamanlarda Internet üzerinde hızla yayılan,bilgisayar üzerinden “oyun” maskesi altında çocuk ve gençlerin zihinlerine ulaşarak onları bazı durumlarda “intihara” kadar sürükleyebilecek “kötü niyetli bilinçaltı yazılımlar”dır.

Bu eğitim hem belli yaş grubundaki çocuk ve gençlere kendilerini bu tür zihinsel saldırılardan nasıl koruyabileceklerini hem de anne babalara bu konuda ne gibi önlemlere alacaklarının tekniklerini etkin bir şekilde öğretecektir. Eğitim sayesinde bu tür kötü niyetli telkinlerin hangi araçlarla gönderildiği ve ne gibi psikolojik etkiler ürettiği konusunda detaylı uygulamalı bilgi aktarımı yapılacaktır. 

Back To Top
WhatsApp chat