skip to Main Content

MOTİVASYON EĞİTİMİ

Motivasyon, Başarı, Verimli Çalışma Eğitimi

Zamanla, özel hayat ve iş hayatında yaşanan stres, ast-üst ilişkilerindeki sorunlar, iletişim problemleri ve buna benzer birçok faktörün etkisiyle, iş yapma heves ve isteğinde azalmalar meydana gelebilir. Çok normal olan bu durum, her kademede görev yapan çalışan ve yöneticilerde meydana gelebilir.

Bu tip durumlarda, yapılması gereken işler zamanında tamamlanamaz, verimlilik düşer, düzensizlik ve olumsuzluklar ortaya çıkar. Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin uygulandığı firmalarda, bu tip durumlar ortaya çıkmadan önleyici faaliyetlerle çözüm yolları aranır. Ancak daha geleneksel yöntemler kullanan firmalarda, motivasyon düşüşü beklenen bir sonuçtur. Bu tip durumlarda profesyonel yardım alınarak, motivasyon eğitimleri ile çalışanların yetkinlikleri geliştirilmelidir. Bu tip eğitimler, firmalara zaman ve maddi kazanç sağlamaktadır.

Motivasyon / Başarı Eğitimi Takımınıza Neler Sağlar?

Kendi yaşam modelleri üzerine farkındalık sağlarlar.
Başarılı ve başarısız stratejilerini fark ederler.
Başarılı olmanın stratejilerini anlarlar.
Başarı sorumluluğunun tamamen kendilerinde olduğunu öğrenirler.
Yaşamda neyi başarmak isterlerse o hedefe ulaşabilme inancı pekişir.
Kurumun hedeflerini anlar ve hedefler üzerindeki baskıyı motivasyona dönüştürür.
Kurumunu bir kariyer fırsatı olarak görmeye başlar.
Ya faydalı olmayı ya da şirkete zarar vermemeyi tercih eder.
Kendiyle ve değerleriyle yüzleşir.
Başarı için tüm kaynakların kendisinde olduğuna yürekten inanır.
Hedeflerini belirler.
Motivasyon unsurlarını belirler.
Ödeyeceği bedelleri belirler.
Ödeyeceği bedelleri içselleştirir.
Uygulanabilir planlama yapar.
Her gün self-motivasyonu korumayı öğrenir.
Nasıl değer yaratacağını öğrenir.

Eğitimin içeriği

 1. Motivasyon nedir, ne değildir? 21. Yüzyıl’ın motivasyonu.
 2. İnsanı anlamak. Değerleri içeren bir yaşam sürdürmek.
 3. Motivasyonu yönetmek. İçimizdeki “Motivasyon Dâhisini ortaya çıkarmak.
 4. Sürdürülebilir ve sürekli bir motivasyon yaratma düşü. Ütopyadan gerçeğe.
 5. Kişilik ve motivasyon ilişkisi. Kişisel “Motivasyon Profilini belirlemek.
 6. Motivasyon sürecinin üçayağı: Eyleme geçmek, Sürdürmek ve Sonuç almak.
 7. Çevre ve motivasyon ilişkisi: Motive edici bir çevre yaratmak.
 8. Seçimlerle yaşamak ve “İç Kontrol Psikolojisi”.
 9. Kişisel “Motivasyon Stratejisi’ni belirlemek.
 10. Motivasyon ve başarı ilişkisi. “Motivasyon Süreci-Başarı Modeli”.
 11. Temel ve ileri motivasyon teknikleri.
Back To Top
WhatsApp chat