skip to Main Content

METİN ANALİZİ YÖNTEMLERİYLE ALT MESAJ TESPİTİ

Kitap, Gazete, Dergi, Web Sayfası, Reklam Broşürü ve benzeri tüm yazılı materyaller vermek istedikleri mesajın yanında bir de alt mesaj içerirler. Örnek olarak bir şirketin tanıtım broşüründe söyledikleri o şirketin ön plana çıkarmak istediği faktörleri içerdiği gibi tam tersine gözden uzak tutmak istediği faktörler hakkında da bilgi içerebilir. Bu bilgilere ulaşabilmek için yazılı metinleri metin analizi tekniğiyle incelemek ve “alt mesaja” ulaşmak lazımdır. 

Metin Analizi Workshopu

Eğitim Süresi: 1 gün

Kontenjan: İdeal katılımcı sayısı 10, maksimum katılımcı sayısı 30 kişi

  1. Metin tanımlama ve giriş incelemesi yöntemleri
  2. Derinlemesine inceleme ve alt metin taraması
  3. Alt metin analizi ve sonuç çıkarma teknikleri
Back To Top
WhatsApp chat