skip to Main Content

MANİPÜLASYONDAN KORUNMA TEKNİKLERİ

İkna ve Algı yönetimi teknikleri kötü niyetli ve manipülasyona yönelik olarak da kullanılabilmektedir. Bu tür uygulamaların temel amacı insanları kendi zararlarına olacak kararlar doğrultusunda fark edilmez metotlar kullanarak yönlendirmen ve onlarda bu kararları sanki kendi özgür iradeleriyle alıyormuş hissi oluşturmaktır. 

Bu tür yönlendirmeler eğer hedef kişi veya kurumlar Algı Yönetimi konusunda yeterli bilgi sahibi değillerse ve kendilerini nasıl koruyacakları konusunda iyi bir eğitim almamışlarsa son derece başarılı olmaktadırlar. Bu tür kötü niyetli psikolojik saldırılar insanları kandırmak amacının yanı sıra itibarlarını yok etmek amacıyla da yapılabilir.

Bu bir günlük özel eğitimde somut örnekler üzerinden bu tür manipülatif saldırıların nasıl tespit edilebileceği ve bunlara karşı korunma teknikleri öğretilmektedir. Özellikle halkla ilişkiler, kurumsal imaj ve siyaset alanında çalışan profesyonellerin kesinlikle almaları gereken bir eğitimdir.

KATILIMCIYA KAZANDIRDIĞI YETENEKLER

  • Kötü niyetli yönlendirmeleri tespit ve korunma becerileri
  • Kurumsal alanda yapılan yönlendirici kampanyalara karşı savunma stratejileri oluşturabilme becerisi
  • Manipülasyonun dayandığı psikolojik prensipleri doğru kavrama

KURUMA KAZANDIRDIĞI YETENEKLER

  • Kurum içindeki iletişim problemlerinin çözülmesi ve kötü niyeti olası yönlendiricilerin etkisiz hale getirilmesi
  • Kuruma yönelik gerek medya gerek sosyal medya üzerinden yapılabilecek manipülatif saldırılara karşı zamanında analiz ve savunma becerilerinin gelişmesi

Katılımcı Profili: Üst düzey yöneticiler, satış pazarlama uzmanları, reklamcılar, halkla ilişkiler, medya mensupları, kişisel markalarını oluşturmak isteyen profesyoneller, siyasetçiler, üst düzey ordu ve emniyet mensupları

Eğitim Süresi: 1 gün

Kontenjan: İdeal katılımcı sayısı 10, maksimum katılımcı sayısı 30 kişi

Eğitim İçeriği:

  • Manipülasyon ve yönlendirme kavramlarının açıklanması
  • Algı yönetimi psikolojik prensiplerinin kötü niyetli kullanılabileceği durumlar hakkında bilgi verilmesi
  • Bireysel ve kurumsal yönlendirme kampanyalarının tespit ve analiz teknikleri
  • Örneklerin incelenmesi
  • Soru cevap bölümü
Back To Top
WhatsApp chat