skip to Main Content

JAPON SAVAŞ STRATEJİSİ AİKİJUJUTSU VE İŞ HAYATINDAKİ UYARLAMALARI

Stratejik düşünce ve Savaş Sanatları konusunda oldukça köklü bir geçmişe sahip olan Japonya kökenli “Aikijujutsu” stratejisi Minimum güç ve Maksimum sonuç temelli bir savaş sanatıdır. Rakibin gücü ve boyutu ne olursa olsun onun enerjisini ve momentumunu kendisine karşı kullanma doğrultusundaki bu strateji fiziksel olarak bir savunma sporu olarak kullanıldığı gibi aynı zamanda iş hayatında da kullanılabilecek prensipler içerir.

Aikijujutsu ve iş hayatındaki uygulamaları workshopu

  1. Aikijujutsu tarihçesi
  2. Aiki ve Jutsu terimlerinin oluşturduğu düşünce prensibi
  3. Uygulamalı olarak örnekleme
  4. İş hayatında düşünce biçimi ve strateji olarak uygulanması.
Back To Top
WhatsApp chat