skip to Main Content

İŞ HAYATINDA TAKTİK VE STRATEJİK PLANLAMA VE GÜÇ DENGESİ ÇÖZÜMLEME TEKNİKLERİ

İş hayatında içinde bulunulan tüm yapılar hiyerarşik güç dengelerine dayalı yönetim yapılarıdır. Bu sebeple iş hayatında ilerlemek isteyen profesyonellerin içinde bulunduğu yapıyı doğru analiz edebilmesi ve buna göre kendini konumlandırması kariyerinin gelişimi açısından büyük önem taşımaktadır. Konumlandırma doğru yapıldıktan sonra istenilen hedefe doğru taktik ve stratejik planlamada bulunmak ve buna uygun teknikler geliştirmek gereklidir.

İş hayatında taktik ve stratejik planlama ve güç dengesi çözümlemesi workshop

Eğitim Süresi: 1 gün

Kontenjan: İdeal katılımcı sayısı 10, maksimum katılımcı sayısı 30 kişi

  1. Taktik ve Stratejik düşünce yöntemleri
  2. Güç dengesi çözümleme ve konumlama teknikleri
  3. Psikolojik Manipülasyondan korunma yöntemleri
Back To Top
WhatsApp chat