skip to Main Content

İŞ ETİKETİ VE SÖZEL OLMAYAN İLETİŞİM TEKNİKLERİ

İnsanlar sizin hakkınızdaki ilk düşüncelerini kişisel imajınıza bakarak oluştururlar ve bu çok kısa bir zaman sürecinde gerçekleşir. Kişisel imajınız iş hayatınızdaki başarınızın temel etkenlerinden biridir çünkü insanlar sizin hakkınızda önemli kararlar alırken sadece mantıksal verilerle değil onların zihinlerinde bıraktığınız ilk izlenimle hareket ederler.

İş hayatında içinde bulunacağınız çeşitli durum ve ortamlarda nasıl bir imaj yansıtacağınız en az o işle ilgili bilgi ve tecrübeniz kadar önemlidir. Günümüzün global piyasasında farklı kültürel çevrelerde maksimum olumlu imaj bırakabilmek becerisi son derece önem kazanmıştır. Önemli bir iş görüşmesinde giydiğiniz kıyafetin renginden, el sıkışma biçiminize kadar pek çok ayrıntı o görüşmenin başarılı veya başarısız geçmesinde büyük etken olmaktadır.

Eğitim Süresi: 1 gün (6 saat/gün)

Kontenjan: İdeal katılımcı sayısı 10, maksimum katılımcı sayısı 30 kişi

Eğitim İçeriği:

  1. İş görüşmelerinde uygun imaj ve mesajın seçilmesi
  2. İş görüşmesi esnasında uygulanacak iletişim teknikleri ve dikkat edilecek hususlar
  3. Farklı kültürlerden gelen insanlar arasında yapılan iş görüşmelerinde özen gösterilmesi gereken konular. Çeşitli ülkeler ve kültürlerden örnekler.
  4. İş yemekleri ve yarı resmi toplantılarda yapılması gerekenler.
Back To Top
WhatsApp chat