skip to Main Content

Eğitim İçeriği:

  • Halkla İlişkilerin tanımı
  • Kurumlarda Halkla İlişkiler Birimlerinin Oluşturulması
  • Halkla İlişkiler Birimlerinin Firmaya Katkıları
  • Yönetim Kadrosuyla Çalışanlar Arasında İlişkiler
  • Aynı Kurumda Çalışan Bireylerin Birbirleriyle Olan İlişkileri
  • Yöneticilerin Kurum Dışı Firma – Kuruluş – Kurum ve Kişilerle İlişkileri
  • Çalışanların Diğer Firma-Kurum-Kuruluş ve Kişilerle İlişkileri
  • Halkla İlişkilerle Reklamcılık Arasındaki İlişkiler
  • Halkla İlişkiler Birimlerinin Firma İçi ve Dışı İşlevleri (Etkinlikler, Tanıtımlar, Toplantılar vb.)

Eğitimi Kimler Alabilir:

Her kademedeki Yöneticiler, Halkla İlişkiler Birimlerinde görevli olanlarla bu birimlerde çalıştırılması düşünülenler ve Kurumsal Bazda tüm çalışanlar.

Amaç ve Sonuç:

Halkla İlişkiler Birimlerinin Gelişmiş Ülkelerde yadsınamayacak kadar önemli olduğunu biliyoruz. Bir Firmanın – Kurumun ya da Kuruluşun tüm işlevlerinin en iyi şekilde yürütümünün sağlanması ancak etkin olarak çalışan Halkla İlişkiler Birimlerinin varlığıyla gerçekleşebilir. En üst kademeden en alt kademeye kadar uzanan her grubun üst ve alt kademelerle ve kendi içlerinde oluşturacakları uyum; Öncelikle saygıyı, çalıştıkları Kuruluşa sevgilerini, bağlanmalarını ve sonuç olarak da o kuruluşa ellerinden gelenin en iyisini sunmalarını sağlayacaktır.

Back To Top
WhatsApp chat