skip to Main Content

Fonetik Diksiyon Eğitimi

İnsanların iletişim kurmadaki başarısı, iletişimin etkinliğini artırır. Her insan iletişim kurar, önemli olan etkili iletişim kurabilmektir.  İşte bu noktada sözlü iletişimin önemi ortaya çıkar.

Sözlü İletişimin doğru ve etkili kullanımı, şahısların hem kendi imajı hem de çalıştığı kurumun imajı açısından önem taşımaktadır. Dili kullanma şeklinin, iletişim kopukluğuna neden olabilecek boyutlara ulaştığı noktalar da dikkate alındığında  “Diksiyon ve Etkili Konuşma”nın etkili iletişim sürecinde ne kadar etkin bir rol üstlendiği açıktır.

Diksiyonun temel faktörleri Ses ve Sözdür. Sesin etkili kullanımı, sözcüklerin doğru yerde, doğru zamanda, doğru şekilde kullanımı; meslek hayatımız, özel hayatımız ve sosyal hayat içinde sağlıklı iletişim kurabilmemize katkı sağlar.

EĞİTİM İÇERİĞİ

 • Dil ve diksiyon
 • Diksiyon ve ses
 • Topluluk Önünde Konuşurken Soluğun Denetimi
 • Sesin Etkili Kullanımı, Ses Eğitimi
 • Doğru nefes alma
 • Doğru Sesletimin (artikülasyon) önemi
 • Ünlülerin Doğru Çıkarılış Biçimleri ve <ğ> ile Kullanımı
 • Ünsüzlerin Doğru Sesletimi (artikülasyon)
 • Yazı Dili ile Konuşma Dili Arasındaki Ayrımlar
 • Türkiye Türkçesinin Standart Konuşma (İstanbul Ağzı) Kuralları
 • Konuşma Aygıtımıza Esneklik Kazandırma
 • Akıcı ve Anlaşılır Konuşmanın Sağlanması
 • Süre, Tonlama, Ezgi, Vurgu, Ulama, Kavşak, Durak vb. Kurallar
 • Beden Dilinin Etkili Kullanımı
 • Hitabet
 • Doğaçlama
Back To Top
WhatsApp chat