skip to Main Content

Dijital Diplomasi İletişim Becerileri ve Yaratıcı İçerik Oluşturma Eğitimi

Eğitimin Amacı

Dijital İletişim kanalları üzerinden yurt içi ve yurt dışı kamuoyu algısını istenilen hedefler doğrultusunda yönlendirme becerilerinin geliştirilmesi ve buna dair Algı Yönetimi tekniklerinin öğretilmesi.

Eğitim Kazanımları:

Katılımcıların Sosyal Medya ağırlıklı dijital iletişim kanallarına içerik oluştururken hangi psikolojik algı yönetimi tekniklerini hangi şekillerde kullanabileceklerini öğrenmeleri.

Eğitim süresi: 4 saat

Eğitim İçeriği

GENEL TANIMLAR MODÜLÜ

a) Dijital Diplomasi araçlarının tanıtımı ve bu araçların hangi psikolojik prensipleri kullanarak insanlar üzerinde etki ürettikleri anlatılacaktır.

b) Dijital Diplomaside kullanılacak içeriklerin görsel ve işitsel etkilerinin algı yönetiminde nasıl kullanıldığı aktarılacaktır.

PSİKOLOJİK ALGI YÖNETİMİ TEKNİKLERİ MODÜLÜ

a) Sempati Oluşturarak Yönlendirme Teknikleri – Sempati duygusunun ve ego yönlendirme referans noktalarının anlatımı yapılacaktır.

b) Karşılık verme güdüsü oluşturarak yönlendirme Teknikleri – İnsanların temel güdülerinden birisinin kullanılarak sosyal medya üzerinden yönlendirmenin nasıl yapıldığı anlatılacaktır.

c) Korku Duygusunun kullanılma şekilleri – Motivasyon aracı olarak korkunun sosyal medya ve internet mecraları üzerinden nasıl yükseltilip belli bir amaç doğrultusunda kitlelerin manipüle edilebildikleri öğretilecektir.

d) Otorite ve Güven algısı oluşturma teknikleri – İnsanların otorite figürleri karşısında rasyonel düşünce dışına çıkabilip itaat tepkileri verdiği anlatılacak ve bu otorite algısının sosyal medya üzerinden oluşturulma şekilleri incelenecektir.

e) Gerçek Üretimi teknikleri – Algı Yönetiminin “Gerçek Üretme” taktiğinin sosyal medya üzerinden nasıl kullanıldığı ve “verilerin” nasıl “gerçek” olarak algılatıldığı anlatılacaktır.

f) Grup Psikolojisi oluşturma teknikleri – Sosyal bir canlı olan insanın gruplar içinde birey özelliklerini nasıl kaybettiği ve dijital araçların büyük kalabalıkları hangi yöntemlerle kontrol ettikleri incelenecektir.

g) Hikâyeleştirme ve Kurgu üzerinden etkileme teknikleri – İnsanların “ikna edilme” sürecinde hikâye ve anlatımların gücü anlatılacak ve “kurguların” nasıl oluşturularak dijital kanallara servis edildiği anlatılacaktır.

İÇERİK OLUŞTURMA MODÜLÜ

a) Öğrenilen Tekniklerin hangi içerik araçlarıyla en etkin şekilde kullanılabileceği konusunda örnekler verilecektir.

b) Dijital Diplomasi araçlarının kullanıldığı geçmiş senaryolar incelenecek ve başarılı operasyonlardan örnekler aktarılacaktır

SONUÇ.

Psikolojik Tekniklerin ve Dijital Diplomasi araçlarının dünya devletleri ve büyük firmalar tarafından kullanılmasının hangi yeni trendler oluşturduğu ve Milli Güvenlik açısından Dijital Diplomasinin önemi anlatılacaktır. Buna ek olarak Dijital Diplomasinin ahlaki kullanım prensipleri konusunda toparlayıcı bir anlatımla ders sonuçlanacaktır.

Back To Top
WhatsApp chat