skip to Main Content

DEĞİŞİM YÖNETİMİ VE LİDERLİK EĞİTİMİ

Değişim, tüm örgütler için önemini ve güncelliğini her zaman korur. Değişen koşullara uyum sağlayabilmek, rekabetin içinde güçlü kalabilmek ve stratejik hedeflere ulaşabilmek için tüm organizasyonun örgütsel değişimi benimseyebilmesi şarttır. Kurumlar değişir, rekabet koşulları, müşteriler değişir ve bu dinamik ortam içinde kurumların bazen kendilerine yönelik bir yenilenme, iç dinamiklerini daha iyi anlayarak somut adımlar atabilme ihtiyacı belirir.

Eğitimin Amacı

Kurumların değişimi en az zararla ve en hızlı şekilde atlatmaları ve yönetim stratejilerinde sapmalara neden olmadan performanslarını maximize etmeleri için, değişim yönetimi eğitiminin uygulamalarla desteklenmesi çok önemlidir.Bu süreçte, çalışanların performans ve motivasyonlarını destekleyen değişim yönetimi eğitimi, katılımcıların sektörlerine ve şirketlerine özel hale getirilmektedir.

Hangi Durumlarda Gerekir?

  • Yeni vizyon ve stratejilerin oluşturulmasında
  • Hızlı büyüme dönemlerinde
  • Duraklama dönemlerinde
  • Kurum performansında tutarsızlıklar oluştuğunda
  • Yeniden yapılanmalarda
  • Kadro yapılandırmalarında (downsizing/rightsizing)
  • Birleşme ve satın almalarda
  • Özelleştirmelerde

Eğitimin İçeriği

Değişim Kavramı
Değişimle İlgili Görüşler ve Değişim Kavramı
Değişim Nedenleri
Değişimin Kaçınılmazlığı

Değişim İhtiyacının Saptanması
Değişim Gereksinimi
Değişim Gereksiniminin Kabullenilmesi
Değişim Sürecinin Planlanması
Değişimde Risk Yönetimi
Değişim Liderini Bekleyen Sorunlar

Değişim Yönetimi
Kurumsal Değerler, Vizyon ve Misyonun Değişime Katkısı
Değişimde Yönetici ve Çalışan Etkileşimi
Değişime Direncin Kırılması
Değişimde İstikrar ve Kararlılık
Değişim Yönetiminde Kritik Başarı Faktörleri
Değişimin Etkisi ve Sonuçların Kontrolü

Değişim Liderliği
Liderlik Kavramaları
Liderlik ve Yöneticilik Farkı
Özgün Lider olmak

Back To Top
WhatsApp chat