skip to Main Content

ALGI YÖNETİMİ EĞİTİMİ

Birey veya grupların düşünce, inanç ve davranışlarının görülür veya görülmez bir şekilde istenilen amaç doğrultusunda değiştirilmesini hedefleyen stratejilerin uygulanması merkezli ve kurumların ihtiyaçlarına göre özel olarak yapılandırılmış Türkiye’nin ilk ve tek en kapsamlı Algı Yönetimi Eğitimidir.

 KATILIMCIYA KAZANDIRDIĞI YETENEKLER

 • Algıların karar verme sürecine etkilerinin öğrenilmesi
 • Gözlem ve analiz tekniklerinin geliştirilmesi
 • Algıların Yönlendirilmesi için kullanılan dokuz psikolojik prensibi öğrenme
 • İletişimde karşımızdakinin algılarını yönlendirme taktikleri
 • Grupların algılarını yönlendirme şekilleri
 • Kişisel marka ve imajın etkin şekilde nasıl oluşturulacağı.

KURUMA KAZANDIRDIĞI YETENEKLER

 • Kurumsal Marka oluşturma
 • Marketing, Pazarlama, Satış, Reklam operasyonlarının daha etkinleştirilmesi
 • Kurum içi iletişimde etkinlik.

Katılımcı Profili: Üst düzey yöneticiler, satış pazarlama uzmanları, reklamcılar, halkla ilişkiler, medya mensupları, danışmanlık hizmeti verenler, siyasetçiler, öğretmen ve akademisyenler, kişisel markalarını oluşturmak isteyen profesyoneller, üst düzey ordu ve emniyet mensupları.

Eğitim Süresi: 1 gün

Kontenjan: İdeal katılımcı sayısı 10, maksimum katılımcı sayısı 30 kişi

Eğitim İçeriği:

 • Algılarımız kararlarımızı nasıl etkiler?
 • Algı Yönetimi nedir ve hangi alanlarda kullanılmaktadır
 • Algılar ve kararların yönlendirilmesinde kullanılan dokuz psikolojik prensip
 • Birey ve gruplarla iletişimde Algı Yönetimi örnekleri
 • Kurumsal reklam kampanyaları ve imaj oluşturmada Algı Yönetimi
 • Marka oluşturma
 • Algı yönetimiyle kişi ve grupları yönlendirme
 • Görsel örneklemeler ve soru cevap bölümü
Back To Top
WhatsApp chat