skip to Main Content
0(212) 327 27 75 bilgi@aycakuru.com.tr

DİKSİYON – GÜZEL VE ETKİLİ KONUŞMA EĞİTİMİ

Diksiyon Nedir?

Diksiyon duygu ve düşünceleri ifade ederken sözcüklerin ses özelliklerine uygun olarak, vurgu ve tonlama kriterleri içerisinde doğru bir üslupla konuşma sanatıdır. Fonetiği tamamlayan bir unsur olarak konuşma sanatını ve tekniklerini inceler.

Diksiyonun temeli ses dediğimiz iletişim aracını doğru kullanmak ve sözleri söylerken düzgün telaffuz etmek üzerine kuruludur. Jest ve mimikleri de kapsayarak özellikle tiyatro ve diğer sahne sanatları ile sinema ve televizyonda metinlerin yanlışsız okunması amaçtır. Ayrıca topluluk önünde konuşma gibi durumlarda ve yöneticilik gibi pozisyonlarda bulunan kişilerin başvurduğu bir eğitimdir.

Programın Amacı:

Kurallarına Uygun, Akıcı ve Anlaşılır Konuşma Becerisini,
Bireyin Kendisini Etkili Bir Biçimde İfade Edebilmesini,
Topluluk Önünde Konuşurken Heyecanını Kontrol Edebilmesini,
Sesbilim Açısından Tüm Seslerin Doğru ve Güzel Söylenebilmesini,
Bireyin, Sesini Etkili Bir Biçimde Kullanabilmesini,
Bireyin Beden Dilini Etkili Biçimde Kullanabilmesini Sağlamak.

Programın İçeriği:

Topluluk Önünde Konuşurken Soluğun Denetimi
Sesin Etkili Kullanımı, Ses Eğitimi
Doğru Sesletimin önemi
Ünlülerin Doğru Çıkarılış Biçimleri ve <ğ> ile Kullanımı
Ünsüzlerin Doğru Sesletimi
Yazı Dili ile Konuşma Dili Arasındaki Ayrımlar
Türkiye Türkçesinin Standart Konuşma (İstanbul Ağzı) Kuralları
Konuşma Aygıtımıza Esneklik Kazandırma
Akıcı ve Anlaşılır Konuşmanın Sağlanması
Süre, Tonlama, Ezgi, Vurgu, Ulama, Kavşak, Durak vb. Kurallar
Hitabet
Doğaçlama
Beden Dilinin Etkili Kullanımı

Diksiyon Eğitiminin Faydaları

Doğru ve eksiksiz konuşmak için alınan diksiyon derslerinin kişilere düzgün konuşmanın yanında pek çok faydası bulunmaktadır. Sesini ve bedenini olması gerektiği gibi kullanan bireyler yetiştirmeyi amaçlayan eğitimlerin diğer faydaları ise;
Doğru nefes alıp vermeyi öğretir.
Tonlama ve vurgu kurallarını öğretir.
Kişinin iletişim becerilerini geliştirir.
Sesin nasıl etkileyici bir biçimde kullanılacağını öğretir.
Oyunculukta ses kontrolü, doğaçlama rahatlığı sağlar.
Hitabet gücünü geliştirir.
Topluluk önünde konuşurken heyecanı kontrol etmeyi öğretir.

EĞİTİM SÜRESİ:   8 DERS: 8 SAAT  |  8 – 16 DERS: 16 SAAT

EĞİTİM YERİ:   BEŞİKTAŞ ve ÇAMLICA

Eğitimi başarılı bir şekilde tamamlayan katılımcılara sertifika verilecektir.

Back To Top